AJB

‘ALLEEN JIJ BEPAALT WIE JE BENT’

AJB biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding.

Hiermee biedt AJB een veilige en positieve gestructureerde vrijetijdsbesteding en biedt AJB steun bij de weg naar volwassenheid.
Groene Ster Vlissingen en AJB zijn sinds dit seizoen een samenwerking aangegaan, waarbij jongeren een extra moment in de week hebben om te kunnen zaalvoetballen. Voor dit seizoen zijn we gestart met de O13 en O15, waarbij we onder aanvoering vanuit de AJB twee momenten in de week hebben om met deze leeftijdscategorieën in de zaal te staan.

Daarnaast zullen er verscheidene activiteiten georganiseerd worden om deze jongeren verder te helpen ontwikkelen.