MAATSCHAPPELIJK

WAT DOEN WIJ

DE GROENE STER STREET LEAGUE IS EEN SPANNENDE WIJKEN VOETBALCOMPETITIE VOOR KINDEREN T/M 15 JAAR.

Groene Ster Vlissingen heeft inmiddels een prominente rol in Zeeland en met name op Walcheren. Waar veel spelers van Groene Ster Vlissingen zijn opgegroeid in zogenaamde ‘achterstandswijken’, kennen zij de doelgroepen en hun uitdagingen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Een succesvolle organisatie die landelijke exposure heeft maar zich in de wijken en dichter bij de jeugd bevindt. Door middel van het Rolmodel beginsel waarbij de jongeren in de wijken opkijken tegen de spelers van de 1e selectie van Groene Ster en deze jongeren veelal een ‘volggedrag’ hebben, wilt Groene Ster Vlissingen bijdragen aan de rust in de wijken, aan
een positieve dag invulling van de jeugd en een signalerende rol hebben richting de gemeente. Als Rolmodel zullen deze bijdragen een positief effect genereren en richtinggevend kunnen zijn voor eventuele vervolgactiviteiten. De vereniging is hierdoor meer dan alleen voetbal. Voetbal is de verbindende factor.

STREET LEAGUE GALLERY

JEUGD ACADEMIE

TRAINING

De verschillende teams trainen op hun eigen pleintje. Dit doen ze onder begeleiding van de trainer. Hier wordt gelet op inzet, motivatie en gedrag. Dit wordt meegenomen in het eindrapport. Ook zijn er punten te verdienen voor het Street League eindklassement.

WORKSHOPS

Er worden verschillende workshops georganiseerd. Tijdens de workshops worden er belangrijke onderwerpen
besproken, waar de deelnemers mee te maken hebben in hun omgeving. Door deze workshops leveren we een bijdrage aan de algemene ontwikkeling van de deelnemers.

WIJK WEDSTRIJDEN

Er worden verschillende wedstrijden georganiseerd waarin wijken het tegen elkaar opnemen. Zij kunnen hierin punten verdienen voor het eindklassement.